קורס ניהול סיכונים בפרויקט

קורס ניהול סיכונים בפרויקט

תוכן עניינים

לכל פרויקט קטן או גדול, יש סיכונים פיננסיים וסיכויים הקשורים בשיטה, טכנולוגיה, כח אדם, תקציב, תכולה, לוחות זמנים, קבלת החלטות ועוד.

ניהול סיכונים בפרויקט הוא תהליך המסייע למנהל פרויקט לזהות מהן נקודות התורפה של הפרויקט עליו הוא אמון, או מהם הסיכונים בארגון בו הוא מועסק "ולהזעיק" אותו על מנת למצוא פתרונות מתאימים.

זיהוי בעיות או כשלים בפרויקט, עומד תחת מטריית "סיכונים בפרויקט" ומלבדם נחשבים כסיכונים גם חריגות משמעותיות מהתקציב שהוגדר, לוח זמנים, מחסור בכח האדם וחוסר התקדמות בשל בעיות שונות.

ניהול סיכונים בפרויקט הוא חלק אינטגרלי מהתוכנית של הפרויקט, והוא מלווה את הפרויקט בכל שלביו.

הוא משמש מעין "תמרור" המציב ומשקף את הבעיות והדילמות בפרויקט ודורש פתרונות ומענה הולם. יש שלבים בכל פרויקט שללא מענה על בעיות בזמן אמת, הוא עלול להתעכב ואף חלילה להיפסק.

התכנים בקורס

כדי להבין מהו ניהול סיכונים ולדעת לנצל את הידע הקיים בתחום זה, מומלץ לעבור קורס לשכלול כישורי הליבה שהנם קריטיים לכל פרויקט.

קורס זה מאפשר לכל מנהל פרויקטים לשכלל את מיומנויות ניהול הסיכונים שלו, לרכוש ידע, לפתח את היצירתיות ולהתעדכן בידע ובשיטות איתור וזיהוי סיכונים בשלביו השונים של הפרויקט. באמצעות קורס ניהול סיכונים, ניתן לרכוש פרקטיקה ומיומנויות ניהוליות עפ"י התקנים המתפרסמים ב-PMBOK® Guide.

המשתתפים לומדים בקורס מהם התקנים והידע התיאורטי הנלווה אליהם כפי שמתפרסמים ב-PMBOK® Guide. מנהלי פרויקטים ירכשו כלים ושיטות להתמודדות עם תרחישים שונים ובלתי צפויים בשלבים השונים של הפרויקט.

קורס זה, מיועד לכל בעלי העניין, לרבות אנשי רכש ולוגיסטיקה, וכל גורם משתתף ומעורב ברמה כלשהי בפרויקטים.

מדוע פרויקטים נכשלים, ואיך זה קשור לניהול סיכונים ולניהול הזדמנויות?

סיכון מוגדר ככל דבר שעלול לסכל את השגת היעדים של הפרויקט. מצב בו תתקיים חריגה משמעותית מהמשאבים ולוחות הזמנים שנקבעו. פרויקטים רבים נכשלים בדיוק בגלל כשלים אלה. ניהול סיכונים מתחיל במיפוי הסיכונים והבנה לעומק של המשמעות שלהם. קבלת החלטות מתאימה, שנועדה לקדם את הפרויקט, לערוך בו את השינויים הנדרשים ולגלות גמישות במצב של שינוי מבני בארגון או אילוצים אחרים.

פעמים רבות סיכוני הפרויקט, נעוצים כבר בשלב כתיבת תכנית הפרויקט. מחסור של פעולות (ובעקבותיהן תוצרים) שלא נכללו או לא נדרשו, עלולים להתגלות ככשלים אתים הדורשים חישוב מסלול מחדש. בעיה נוספת היא הערכה לא נכונה של מספר הפעולות והמשימות במסגרת הזמן שנקבע להם. שינויים שנוספו בתכולה במהלך הפרויקט ואשר יש להם השפעה על פערים בתקציב, כוח אדם, זמן ועוד.

באמצעות ניהול סיכונים, ניתן לעלות על כל אותן החריגות אשר עלולות להשפיע על הפרויקט ולהכשילו. ניתוח סיכונים כבר בשלב התכנון יפחית בצורה משמעותית את הכשלים ויביא להערכות אפקטיבית לגורמים "מסכנים" בפרויקט.

ניהול הסיכונים וההזדמנויות הינו באחריותו המלאה של מנהל הפרויקט. ניהול נכון של הסיכונים, יעביר את הפרויקט ממצב שהפרויקט "מנהל אותך", למצב שאתה "מנהל את הפרויקט".

חברה לניהול פרויקטים RBS Projects מעבירה קורסי ניהול סיכונים לחברות וארגונים ומשפרת. קורסים אלה משפרים את ביצועי הפרויקט באופן משמעותי.

The Project Management Professional (PMP) is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

סיכום:

סוג שירות: קורס ניהול סיכונים בפרויקט

שם הספק: Provider Name RBS projects Ltd, דב הוז 28, קרית אונו,5555624 , Telephone No.052-733-7777

מיקום: ישראל

תיאור: קורס ניהול סיכוני בפרויקט, מאפשר לכל מנהל פרויקטים לשכלל את מיומנויות ניהול הסיכונים שלו, לרכוש ידע, לפתח את היצירתיות ולהתעדכן בידע ובשיטות איתור וזיהוי סיכונים בשלביו השונים של הפרויקט. באמצעות קורס ניהול סיכונים, ניתן לרכוש פרקטיקה ומיומנויות ניהוליות עפ"י התקנים המתפרסמים ב-PMBOK® Guide.