סיפורי הצלחה

סיפורי הצלחה
נגן וידאו

צבי קרפל

ASTRONAUTICS

נגן וידאו

Michal shlomy

EMC

נגן וידאו

שרית ביז'נסקי-גיל

®PMP

נגן וידאו

Olga lavryk

®PMP

נגן וידאו

Izi peled

®PMP

נגן וידאו

Alon mamlok

Amdocs

נגן וידאו

ליהי תמרי

ASTRONAUTICS

נגן וידאו

רינת לבני

Kupat Holim Meuhedet
נגן וידאו

Keren Shechter Azulay

Maccabi healthcare

נגן וידאו

יורם שולטהייטס

HRUS