מתודולוגיות מרכזיות בניהול פרויקטים

מתודולוגיות

אנו מאמצים ומטמיעים מתודולוגיות מרכזיות בניהול פרויקטים בעולם, ביניהן:

אנו מספקים מענה חדשני בתחום ניהול הפרויקטים המבוסס על המתודולוגיות העדכניות ביותר בעולם, בהתאם לגוף הידע בניהול פרויקטים ®PMBOK של ה- ®PMI.

מנעד הפתרונות רחב ונע בין פרויקטים מסורתיים המתנהלים בגישת ה- Waterfall ובין פרויקטים ומוצרים המפותחים בגישת ה-Agile, תוך התאמה מיטבית לצרכי הארגון.

פיתחנו ויישמנו תפיסת הפעלה ייחודית (Hybrid) המשלבת בין העולמות ומאפשרת סתגלנות וגמישות גבוהה לצרכי השוק לצד חוסן, יציבות בתהליכי העבודה ובקרה נאותה.

המתודולוגיות שלנו מתייחסות ל-8 תחומי הביצועים החדשים לניהול פרויקטים, בהתאם למדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (PMBOK® 7th)

• בחירת גישת פיתוח ומחזור חיים
• תכנון הפרויקט
• ביצוע הפרויקט
• אספקת הפרויקט
• מדידת הפרויקט
• התמודדות עם אי וודאות
• ניהול צוות
• ניהול בעלי עניין

AGILE

מגוון של מתודולוגיות בהשראת "המנשר לפיתוח תוכנה אג'ילי" משנת 2001 – תפיסה, ערכים ועקרונות.