PMTQ – הדור הבא של מנהלי הפרויקטים

PMTQ – הדור הבא של מנהלי הפרויקטים

תוכן עניינים

מנהל הפרויקטים בעידן המודרני נדרש למגוון מיומנויות, בהן ידע והבנה בשיטות וכלים לניהול פרויקטים, כישורים בינאישיים מפותחים והבנה עמוקה של האסטרטגיה העסקית ושל צרכי הפרויקט.

ארגונים רבים עוסקים היום בטרנספורמציה דיגיטלית, כמענה למציאות הדינמית המשתנה והמשבשת (Disruptive). על פי הערכות, צפויים ארגונים עד שנת 2022 להשקיע כמעט 2 טריליון דולר בטכנולוגיות ושירותים דיגיטליים.

כתוצאה מכך, נדרשים מנהלי פרויקטים כיום להיות בעלי יכולת לאמץ, לנהל ולשלב טכנולוגיות שונות בהתאם לצרכי הארגון או הפרויקט, כלומר להיות עם "מנת טכנולוגיה" גבוהה (Technology Quotient).

לפי סקר שפרסם ארגון ה-PMI בשנת 2019, ארגונים ומנהלי פרויקטים שיש להם אוריינטציה לשילוב טכנולוגי, או, מנת טכנולוגיה (TQ) גבוהה, השיגו תוצאות משופרות יותר ב- 15% – 20%  בניהול פרויקטים, זאת ביחס לאחרים שהינם בעלי TQ נמוך, במדדים של עמידה ביעדים, לוח זמנים ותקציב. גם שעור הכישלונות הפרויקטאלי נמוך יותר ב-30% לערך.

אם כך מה מאפיין את מנהל הפרויקט בעל מנת הטכנולוגיה הגבוהה (PMTQ)?

ראשית, עליו להיות בעל סקרנות מתמדת, ולתור באופן עקבי אחר החידושים הבאים, הרעיונות החדשים, המגמות העדכניות והטכנולוגיות המתקדמות ביותר. יחד עם זאת, שילובם המושכל בפרויקט תוך יישום ספקנות בריאה ואינטגרציה בעיתוי מתאים ורלוונטי, ולא כמענה לטרנדים חולפים.

שנית, ניהול כוללני של צוות הפרויקט, כלומר ניהול של סט היכולות והמיומנויות הטכנולוגיות בצוות, לרבות ניהול אנשים המנהלים בעצמם טכנולוגיות.

מנהל הפרויקט נדרש לבנות צוות וורסטילי המסוגל לתת מענה ("חסין") לשינויים עתידיים ולהיות בעל ידע וכשרון המתאימים לעידן הדיגיטלי, לזהות פערים ולתת להם מענה.

עליו לעודד את אנשי הצוות שלו לסייע אחד לשני ביישום טכנולוגיות חדשות ולוודא את הכשרתם המתאימה ועדכניותם במגמות הטכנולוגיות.

בצד זאת, מנהל הפרויקט עשוי וצריך לשפר את מנת הטכנולוגיה (TQ) הכוללת של הארגון שלו באמצעים הבאים:

  • אימוץ ודחיפה לפתרונות דיגיטליים לצורך יצירת יתרון עסקי יחסי (גם במגזרים בהם המרכיב הטכנולוגי מובהק פחות).
  • יצירת ובניית תשתית ארגונית שתתמוך ביישום טכנולוגי-דיגיטלי, כגון יישום בניית צוותים המיישמים שיטות Agile, שינוי בהגדרות תפקידים ומבנה ארגוני, שינויי תהליכים וכיו"ב. צוותים העובדים ב-Agile בנויים אינהרנטית להגיב לשינויים תכופים תוך אימוץ דרכי פעולה משתנות בהתאם לנסיבות.
  • הגדרה עדכנית של מסלולי הכשרה ופיתוח קריירה לכוח האדם בפרויקט ובארגון (יחד עם גורמי משאבי אנוש), על מנת לאפשר קידום האנשים בצוותים, תוך התאמה למציאות משתנה ולתפקידים שקמים ונעלמים תוך עשור או שניים. שילוב טכנולוגיה מתקדמת מחייב וורסטיליות של צוותי הפרויקט וראיה מערכתית, תוך מתן מענה לכל מחזור החיים של הפרויקט, עד וכולל מסירתו ללקוח.
  • שיפור המיומנויות האישיות בדגש על הבנה במדעי הנתונים, אבטחת מידע, רגולציה בתחום הדיגיטלי וקבלת החלטות על בסיס מידע ופחות אינטואיציה. בצד זאת שכלול היכולות בתחום המנהיגות המשתפת ובחשיבה חדשנית.

לסיכום

התפקיד המסורתי של מנהל הפרויקט כאינטגרטור מקבל משנה תוקף בעידן הדיגיטלי. עליו להבין ולנהל טכנולוגיה ולשלבה בצורה מושכלת אך מהירה בפרויקט. זאת, בצד פיתוח המימד האנושי שיתמוך בכך, תוך השפעה מתמדת על הארגון כולו והפיכתו לבעל "מנת טכנולוגיה" גבוהה.

ישי סנדק®PMP