מידע מקצועי

מידע מקצועי

ניהול בעלי עניין בפרויקט

תוכן עניינים בעלי עניין בפרויקט עשויים להיות אינדיבידואל, קבוצה, או ארגון המושפעים או מעורבים בפרויקט בדרך ישירה או עקיפה. לבעלי העניין יש אחריות ואינטרס להשפיע

להמשך קריאה »