יעוץ בעולם ניהול פרויקטים

יעוץ בעולם ניהול הפרויקטים

אנחנו מסייעים לכם בתכנון, בקרה ופיקוח על ניהול פרויקטים, ביישום ניהול תוכניות ותיק הפרויקט הארגוני. במסגרת זו אנו כוללים פיתוח תהליכים מקיפים, מתודולוגיות ומערכות מידע לניהול עסקי, בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים מובילים לניהול פרויקטים כדוגמת PMBOK® Guide, ו- AGILE.

PMBOK® is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

שלבים טיפוסיים במתודולוגיה של ניהול הפרויקטים:

אנליזת פערים

המלצות ותכנית עבודה

תשתיות

הטמעה

הדרכות, אימון וליווי, הכשרות מקצועיות

הטמעת התכנית האסטרטגית שלכם, באמצעות ניהול יעיל של תיק הפרויקטים (פורטפוליו), התכניות והפרויקטים.

1

2

הבטחת הערך העסקי באמצעות תהליך תכנון אסטרטגי מקיף.

הגדרת יעדים לפיתוח וצמיחה בנוסף למדדי ביצוע מרכזיים להצלחה.

הפרויקטים והתוכניות נבחרים בהתאם לאסטרטגיה הארגונית, המטרה והחזון וכדי להבטיח השאת התועלת הארגונית

פיתוח פתרונות ניהול פרויקט ארגוני ומתן שירותים מקיפים ללקוחותינו הכוללים:

הקמת מערך ניהול פרויקטים (מנהל תכנון ובקרה).

מתודולוגית ניהול סיכונים בארגון (ERM), תהליכים וכלים.

הטמעה של מערכות מידע לניהול פרויקטים (PMIS).

מדדי ביצוע מרכזיים להצלחה (KPIs) ולוחות מחוונים ארגוניים (Dashboards) למנהלים.

תכנון וקביעת סדרי עדיפויות של משאבי הארגון.

תהליכים ספציפיים כדוגמת התווית אסטרטגיה, הפקת לקחים, ניהול שינויים.

פיתוח ספרי עזר (מדריכים) לניהול פרויקטים.

פיתוח נכסים ארגוניים לניהול פרויקטים

מערכות מידע אירגוניות לניהול הפרויקטים

תהליכים ונהלים

קווים מנחים

תבניות

רשימות

בסיסי ידע

יומנים