קורס Agile

תוכן עניינים

אנו מכשירים עובדים ומנהלי פרויקטים בארגונים וחברות על פי תפיסת הניהול האג'ילית זוהי תפיסת ניהול המתרכזת ביצירת ערך ללקוח ומאפשרת תהליכי ייצור ופיתוח הדרגתיים ומשתנים. קורס Agile מנחה ומעודד הכנסת שינויים, בניגוד למתודולוגיות מסורתיות שאינן מאפשרות את הגמישות הנדרשת היום, לנוכח אי הודאות, הסביבה הדינאמית והצפי המשתנה, בניהול פרויקטים.

מתודולוגיות בעולם האג'ייל, מדגישות שילוב של לקוחות בתהליכי ניהול הפרויקט. זאת, כדי שאפשר יהיה להתקדם בהתאם למשוב הלקוחות ולענות על צרכיהם האמיתיים, כלומר לייצר עבורם ערך. כמו כן, המתודולוגיות תומכות בתהליכי למידה ושיפור מתמיד תוך כדי ניהול הפרויקט.

מה זה Agile?

משמעות המושג Agile הוא גמיש, זריז.

התפיסה מתייחסת ליכולתו של ארגון, גוף או חברה כל שהיא, להתאים את עצמם לסביבה דינאמית. המושג Agile צמח בארגוני תוכנה עבור פרויקטים של תוכנה, אך היום מיושם גם לפרויקטים שאינם בתחום התוכנה.

גיבושה התרחש בגלל אחוז הכישלונות הגבוה בפרויקטים של תוכנה, במונחים של איחור בלוחות זמנים והפסד כלכלי. מסתבר שגמישות, כפי שגורסת התפיסה האג'ילית תוך הבנת השינויים (שמשפיעים על הפרויקט) או להיפך, עשויה הייתה "להציל" פרויקטים רבים.

מסקר אשר נערך בשנת 2010, שהתבסס על בחינת אלפי פרויקטים של תוכנה בגישה אג'ילית עלה, כי 70% מהם קיצרו את זמן הפיתוח ו-65% שיפרו את איכות ורמת התוכנה.

חשיבות השיטה האג'ילית בניהול פרויקטים?

אחד המאפיינים המשותפים לכל הפרויקטים המאמצים את התפיסה האג'ילית, כפי שהיא קרויה היום, הוא הקושי לחזות את המוצר הסופי. שיטת ניהול זו, מאפשרת הבנה וניהול באופן הדרגתי תוך מתן תגובה לשינויים נחוצים.

נקודת ההנחה שאפשרה את חדירתה המוצלחת של השיטה האג'ילית לתחום ניהול הפרויקטים היא, משום שגם בתחום הזה יש צורך להתגמש מול תהליכים ידועים של אי וודאות של תוצרים סופיים. התפיסה האג'ילית גורסת כי הבנת המעורבים בתהליך הפרויקט משתפרת לפי התקדמותו או לפי שינוי שחל בארגון, לכן סביר להניח שבמהלך חיי הפרויקט יתבצעו מהלכים שונים מאלה שתוכננו מראש. המסר העיקרי שמבקשת להעביר התפיסה האג'ילית הוא, שיש לשקול אימוץ תפיסה התומכת בתהליכי למידה בפרויקטים שמוצרם הסופי אינו ברור לחלוטין או לא ידוע.

סילבוס קורס agile 

בסיס גישת agile בניהול פרויקטים היא: גמישות, יעילות, אפקטיביות, כדאיות כלכלית ופיתוח גמיש כגישה ניהולית בסביבת פרויקט משתנה.

במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים לידע על פילוסופיות עסקיות, גישות ניהול, כלים, טכניקות ומתודולוגיות של השיטה. אנו חושפים את המשתתפים לעולם הפיתוח האג'ילי, בשילוב כלים פרקטיים לניהול פרויקט מוצלח.

קורס Agile מיועד למנהלי פרויקטים, עובדים העוסקים בניהול פרויקטים ועוד.

בין התכנים בקורס:

  • מדוע Agile? Agile Manifesto
  • מסגרת עבודה ב-Scrum
  • מסגרת עבודה ב-Kanban
  • ניהול Backlog
  • איך בונים ומתחזקים צוות מאוזן?
  • מיומנויות ניהול, תקשורת, משובים ועוד.

אולי יעניין אותך גם: קורס ניהול פרויקטים PMO

סיכום:

סוג שירות: קורס Agile

שם הספק: RBS projects Ltd, דב הוז 28, קרית אונו,5555624 , Telephone No.052-733-7777

מיקום: ישראל

תיאור: במסגרת קורס Agile של חברת RBS Projects , חברה לניהול פרויקטים יחשפו המשתתפים לידע על פילוסופיות עסקיות, גישות ניהול, כלים, טכניקות ומתודולוגיות של השיטה. אנו חושפים את המשתתפים לעולם הפיתוח האג'ילי, בשילוב כלים פרקטיים לניהול פרויקט מוצלח.